lp-skiva
Välkommen till Röda bönor


Kärlek

Alltid har jag hört sägas: kärlek – men vad betyder det?
Och alltid har jag fått lära: kärlek – men är det det det är?

Jag älskar bara dig, du är bara min
Svartsjukan i mig den äter sig allt längre in
Och om jag får veta att dy har en annan
Ja då faller hela världen samman
Jag vill äga nyckeln till en värld av dig
Där du ska existera bara för mig

Så har jag hört det sägas: kärlek – men vad betyder det?
Ja så har jag fått lära: kärlek - men är det det det är?

Jag vill älska dig, men det får bara finnas vi
Kommer andra till oss är lyckan snart förbi
Nog vet du det är lögn – jag binder inte dina händer
Men jag ber dig ändå pm tiden inte vänder
Min kärlek är så svag att du måste vara styrkan
Och smekningen från dig blir föremålet för min dyrken

Så har du hört det sägas: kärlek – men vad betyder det?
Ja så har du fått lära: kärlek - men är det det det är?

Jag vill få slå ut och få kraften i mig att krevera
Jag vill andas ljus och ordlöst expandera
Ensamhet och rädsla förjagar fort min känsla
Jag vill bränna bort min gråhet och ängslan
Håll mig hårt i handen och låt oss älska nu
Och låt oss söka världen som ej blott är jag och du

Kanske kunde vi då säga : kärlek – som det är det det är
Kanske kunde vi då lära: kärlek - såsom det den är

Och finner du en kärlek som har himlens färg
Ger jag dig en blomma som ett barn så djärv
Jag blir inte sorgsen av allt det som är dött
För jag har sått ett frö som friska blommor fött
Jämlik vill jag smeka din underbara kropp
När ingen talar maktspråk – då finns det hopp

Sedan ska vi kunna säga: kärlek - när det är det det är
Sedan ska vi kunna säga: kärlek - så som kärlek är
Text och musik: Fufi Sonnino
Tolkning: Kjerstin Norén


lp-skiva