lp-skiva
Välkommen till Röda bönor


Ambitionssegregation

Du ska studera min son och bli nå´t fint
nå´t stimulerande som aldrig blir rutin.
Nej, du min son ska aldrig jobba skift
och du min dotter ska bli gift.

Du ska bli rik min son och leva flott,
jag vill att du ska få allt det jag aldrig fått.
Du ska bli förmer än andra, som man talar om på sta’n,
och du min dotter ska ha barn.

Du ska ta vara på vad livet ger, min son
så att du alltid själv ger mindre än du får.
Ja, må din framgång bli fullkomlig må den aldrig taga slut
och du min dotter ska stå ut.
Text & musik: Clas Rosvall, 1976

lp-skiva