lp-skiva
Välkommen till Röda bönor


Nya fraktioner

NÄn gÄng i början pÄ 60-talet
dÄ fick mitt liv en politisk mening
och nÀr jag slutligen stÀlldes i valet
DÄ gick jag med i en vÀnsterförening.
Den första frÄgan vi började dryfta
det var ett brÄk om en inre klyfta
Och dÀrvid menade nÄgra personer:
vi mÄste bilda tvÄ fraktioner.

Den ena delen ville studera
den andra ge sig ut i praktiken.
Den ena sa: vi fÄr lÀra oss mera
den andra ville dra ut pÄ fabriken.
Jag tog itu med den praktiska delen
nÀr nÄgon sa: vi fÄr börja med felen
som redan uppstÄtt inne i gruppen
sÄ blev det nya fraktioner pÄ kuppen.

Men nÄgra började verkligen verka
och nÄgra följde vi med pÄ fÀrden.
Vi förde kampen emot Amerka
och klyftan uti den tredje vÀrlden.
Emellertid var det somligas mening
att klyftan gick mellan Trotskij och Lenin.
DÄ möttes tvenne traditioner
och vi fick bilda tvÄ fraktioner.

SÄ har det varit, lÄngsam Àr takten
om man vill hÄlla sig politiskt sund.
Det finns vÀl 30 förbund hÀr i trakten
och tre personer i varje förbund.
Och snart sÄ ska dessa 90 personer
bilda 60 nya fraktioner
vars frÀmsta uppgift den nÀrmaste stunden
blir ett försvar mot de andra förbunden.

Om denna text gjorde nÄgon besviken
SÄ fÄr han bilda fraktioner i publiken
- cha cha cha
Text: Olle Westholm

lp-skiva