lp-skiva
Välkommen till Röda bönor


Nya fraktioner

Nån gång i början på 60-talet
då fick mitt liv en politisk mening
och när jag slutligen ställdes i valet
Då gick jag med i en vänsterförening.
Den första frågan vi började dryfta
det var ett bråk om en inre klyfta
Och därvid menade några personer:
vi måste bilda två fraktioner.

Den ena delen ville studera
den andra ge sig ut i praktiken.
Den ena sa: vi får lära oss mera
den andra ville dra ut på fabriken.
Jag tog itu med den praktiska delen
när någon sa: vi får börja med felen
som redan uppstått inne i gruppen
så blev det nya fraktioner på kuppen.

Men några började verkligen verka
och några följde vi med på färden.
Vi förde kampen emot Amerka
och klyftan uti den tredje världen.
Emellertid var det somligas mening
att klyftan gick mellan Trotskij och Lenin.
Då möttes tvenne traditioner
och vi fick bilda två fraktioner.

Så har det varit, långsam är takten
om man vill hålla sig politiskt sund.
Det finns väl 30 förbund här i trakten
och tre personer i varje förbund.
Och snart så ska dessa 90 personer
bilda 60 nya fraktioner
vars främsta uppgift den närmaste stunden
blir ett försvar mot de andra förbunden.

Om denna text gjorde någon besviken
Så får han bilda fraktioner i publiken
- cha cha cha
Text: Olle Westholm

lp-skiva