lp-skiva
Välkommen till Röda bönor


Sången om sexualmyterna

Ett gammalt ordspråk säger: "En kvinna som säger nej menar kanske. En kvinna som säger kanske menar ja, och en kvinna som säger ja, det är ingen sann kvinna".

Tro dä'!!

Har ni läst sexualbrottsutredningen
om inte ska ni veta att enligt den
är alla kvinnor små våp som inte vet
ett enda dugg om sin sexualitet.

Ty en kvinna är så attraktiv och utstuderad
att en stackars man kan bli vådligt frustrerad
då ska väl kvinnorna ta konsekvensen
om inte männen kan se gränsen.

Och alla måste inse att sexualitet
alltid hänger samman med aggressivitet
och det kan inte vara brottsligt att ta för sig
när nån så skamlöst bjuder ut sig.

Dessutom vet ju inte kvinnorna vad dom vill
har hon sagt ja till en sak vill hon lite till
för ett nej från en kvinna är aldrig riktigt nej
det vet väl varje karl och låter inte lura sig.

Så tjejer om ni blir utsatta för våldtäkt
efter att bara ha pratat med en kille
så är det för att ni så våldsamma känslor väckt
eller för att ni egentligen ville.

Vilken bild som utredarna vill ge oss
att män har lustar som dom inte kan betvinga
om det är så får vi börja springa
eller också får vi lära oss att slåss.
Text: Gunilla Szemenkár
Musik: Kaya Ålander

Accord:


Hm Em F# Hm
Em Hm F# G F# Hm
A D F# Hm
Em Hm F# G F# Hm

lp-skiva