lp-skiva
Välkommen till Röda bönor


Tjo Hambo

Stackars flicka, stygga gosse, tänk vad de ställde till.
Flickan släppte gossen på se´, och till hösten kom en pilt.
Båda ville nog gjort abort, men man får stå sitt kast.
Ty Gud han står i sin himlaport och ser och hör all synd och last.
Tjo hambo amen.

Ej arbete hade gossen och flickans slit gav knappt nå’n lön.
För gossen trivdes ej med bossen och flickan var ju av fel kön.
Gossen han for iväg till söder, att söka jobb det var meningen.
Men han fick ej klöver över att försörja mer än en.
Tjo hambo Mammon.

Flickan drog nu den tyngsta börda jobba’ skift och skötte barn.
Ja, det man sår det får man skörda och mala i sin grottekvarn.
Den arme pilten blev ganska vild sen för ingen hade hört hans gråt.
I skolan tycktes han också vilsen, kände allting så främ’t och svårt.
Tjo hambo jumbo.

Flickan frågade sin alltmer hur det barn som en gång sov så sött,
blev till en främ’d hon ej kände mer, bara rökte hasch och sov och röt.
När han åkte dit för sin första stöld, tänkte hon ett stumt varför?
Men vem ska veta vad barna gör om inte modern varm och huld.
Tjo hambo hampa.

Ett tråkigt öde den pilten fick, ja, men det var välan att vänta.
Aldrig önskad, bara hugg och stick. Hans moders slit gav dålig ränta.
Nej, folk som har det ställt så illa och som dessutom ej är gifta
borde ha försiktighetsartiklar och kämpa hårt mot lust och driftar.
Tjo hambo mamba.
Text och musik: Mona Eklund
Accord:


C G7 ./. C
A/A7 Dm Am E7
Am E7/Am C E7
A/A7 Dm Am E7/Am
E7 Am E7 Vers 1-4: Am/G
Sista versen: A

lp-skiva