lp-skiva
Välkommen till Röda bönor


Nya songes

Kvinna och man
barn om man kan
är relationer
och konstellationer
som blottar din vanmäktighet

Som sliter isär dig
och bryter ner dig

Kan du bli helad
och mindre tudelad
i klasskampens totalitet?

Så länge
som det nya livet
föds ur en akt
av okontrollerbar längtan
efter kärlek och glädjefylld lust

Så länge
tror jag även
på socialismens födelse

Men inte längre
Inte en dag längre
Text och musik: Kjerstin Norén
Stämarrangemang: Kaya Ålander


lp-skiva